ارور و خطا در ماشین لباسشویی بوش

نمایندگی مجاز تعمیر ماشین لباسشویی بوش در تهران

ارور  E17 در ماشین لباسشویی بوش 

ارور ماشین لباسشویی بوش : زمان آبگیری بیشتر از حد  معمول آبگیری میکند و یا امکان دارد شیر ورودی آب بسته باشد ویا شلنگ آکو استاپ سوخته باشد .

ارورE19در ماشین لباسشویی بوش

مدت زمان گرم کردن آب بیش از اندازه است . امکان خرابی المنت ماشین لباسشویی بوش وجود دارد و یا افت ولتاژ برق باعث نمایش این ارور بر روی صفحه نمایشگر می شود.

ارور E20در ماشین لباسشویی بوش

 این خطا مربوط به سنسور و یا المنت ماشین لباسشویی می باشد .

ارورE21 در ماشین لباسشویی بوش  

این خطا در ابتدا مربوط به موتور ماشین لباسشویی  و یا برد آن میباشد.

 ارور E23 در ماشین لباسشویی بوش 

احتمال خرابی آکو استاپ و یا بسته بودن شیر ورودی آب میباشد . 

کد خطاعنوانتوضیحات رفع خطا
E17 زمان آبگیریزمان آبگیری بیشتر از حد معمول آبگیری میکند و یا امکان دارد شیر ورودی آب بسته باشد ویا شلنگ آکو استاپ سوخته باشد .

E19مدت زمان گرم کردن آبمدت زمان گرم کردن آب بیش از اندازه است و امکان خرابی المنت ماشین لباسشویی بوش وجود دارد و یا افت ولتاژ برق باعث نمایش این ارور بر روی صفحه نمایشگر می شود.
E20خطا سنسور این خطا مربوط به سنسور و یا المنت ماشین لباسشویی می باشد.
E25خرابی سنسوراین ایرادنشانه از خرابی سنسور کف دیگ ماشین لباسشویی می‌باشد.

دفتر مرکزی: 41319 -021    

خدمات پس از فروش ماشین لباسشویی بوش : 88759823 – 88759824 88759825

ارور E25 در ماشین لباسشویی بوش 

این ایرادنشانه از خرابی سنسور کف دیگ ماشین لباسشویی میباشد .

ارور E26 در ماشین لباسشویی بوش 

قطعه هیدرواستات دستگاه مشکل دارد و یا ولتاژ برق پایین و بالاست .

ارور E27 در ماشین لباسشویی بوش 

احتمال اینکه که هیدرواستات گرفته باشد وجود دارد.

ارور E29 -F29 در ماشین لباسشویی بوش      

امکان دارد شیر آب ورودی بسته باشد و یا سنسور کف و یا آکواستاپ خراب شده باشد.

ارور E28 – F28 در ماشین لباسویی بوش          

 بانمایش این ارور بر روی صفحه ماشین لباسشویی بوش احتمال خرابی سنسور کف دیگ و یا شکستگی آن وجود دارد .

ارور E31 – F31 در ماشین لباسشویی        

ایراد از پمپ تخلیه ، شلنگ خروجی ، هیدرواستات  میباشد.

ارور E32 – F32 در ماشین لباسشویی بوش       

ممکن است حجم لباسهای داخل ماشین لباسشویی کم ویا زیاد باشد.

 ارور E34 – F34 در ماشین لباسشویی بوش       

     ایراد از میکرو سوئیچ درب میباشد که ممکن است گرفته باشد و یا خراب شده باشد .

درخواست تعمیرکار